สถาบันติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนน้องๆ สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุดในประเทศ !!!
“ติวครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบตรง”
การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบตรงติด รุ่นล่าสุด 195 คน (รุ่นที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562)
จะเห็นได้ว่า “มากกว่า 3 ใน 4” ของผู้ที่สอบตรงติด เป็นน้องๆ Themizlaw ทั้งสิ้น
   

      

ทีมงานผู้สอน มีประสบการณ์ในการสอนครบทุกคน มีทั้งบัณฑิตเกียรตินิยม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ติวจากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปี (ของแท้ ไม่ใช่แค่แอบอ้าง)


ตรงแนวข้อสอบจริง !!!  พิสูจน์ได้จริง !!!  ไม่ต้องสร้างภาพ !!!

      


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Themizlaw ที่สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (รุ่นรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562)
รายชื่อของทางสถาบันเป็นรายชื่อเฉพาะ "รุ่นล่าสุด" รุ่นเดียวเท่านั้น "ไม่มี" รายชื่อของผู้ที่สอบติดรุ่นอื่น
และเป็นรายชื่อเฉพาะผู้ที่สอบตรงติด TCAS รอบที่ 3 ภาคภาษาไทยเท่านั้น "ไม่มี" รายชื่อของผู้สอบติดภาคอินเตอร์ (LL.B.) รวมอยู่ด้วยแต่อย่างใด
แตกต่างจากสถาบันกวดวิชาบางแห่ง ซึ่งจะขึ้นรายชื่อของผู้ที่สอบติด "ทุกรุ่น" และผู้ที่สอบติด "ภาคอินเตอร์" หรือ "ภาคบัณฑิต" ด้วย เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา "รายชื่อ" ของสถาบันกวดวิชาเหล่านั้น อย่างรอบคอบ