สถาบันติวสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนน้องๆ สอบติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุดในประเทศ !!!

สถาบัน Themizlaw เปิดติวมาแล้ว มากกว่า 18 ปี


   


การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบติด รุ่นล่าสุด 248 คน (จากจำนวนประกาศรับ 330 คน)
จะเห็นได้ว่า “มากกว่า 3 ใน 4” ของผู้ที่สอบติด เป็นน้องๆ Themizlaw ทั้งสิ้น