สถาบันติวสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนน้องๆ สอบติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุดในประเทศ !!!
“ติวครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์”
การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบติด รุ่นล่าสุด 245 คน (จากจำนวนประกาศรับ 320 คน)
จะเห็นได้ว่า “มากกว่า 3 ใน 4” ของผู้ที่สอบติด เป็นน้องๆ Themizlaw ทั้งสิ้น
   

      

ทีมงานผู้สอน มีประสบการณ์ในการสอนครบทุกคน มีทั้งบัณฑิตเกียรตินิยม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ติวจากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปี (ของแท้ ไม่ใช่แค่แอบอ้าง)


ตรงแนวข้อสอบจริง !!!  พิสูจน์ได้จริง !!!  ไม่ต้องสร้างภาพ !!!