สถาบันติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนน้องๆ สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุดในประเทศ !!!
“ติวครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบตรง”
การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบตรงติด รุ่นล่าสุด 150 คน (รุ่นที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560)
***หมายเหตุ โครงการรับตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ลดจำนวนรับเข้าศึกษาลง
จากที่ผ่านมา ประกาศรับผู้เข้าศึกษา 300 คน แต่ปีการศึกษา 2560 ประกาศรับผู้เข้าศึกษา เพียง 220 คน
   

      

ทีมงานผู้สอน มีประสบการณ์ในการสอนครบทุกคน มีทั้งบัณฑิตเกียรตินิยม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ติวจากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปี (ของแท้ ไม่ใช่แค่แอบอ้าง)


ตรงแนวข้อสอบจริง !!!  พิสูจน์ได้จริง !!!  ไม่ต้องสร้างภาพ !!!

      


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Themizlaw ที่สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (รุ่นรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556)

 รายชื่อทั้ง 157 คน ข้างต้น คือ น้องๆ Themizlaw รุ่นรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งสอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
แตกต่างจากสถาบันกวดวิชาบางแห่ง ซึ่งจะขึ้นรายชื่อของผู้ที่สอบตรงติด "ทุกรุ่น" เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา "รายชื่อ" ของสถาบันกวดวิชาเหล่านั้น อย่างรอบคอบ