ประวัติ เจ้าของสถาบันกวดวิชา Themizlaw [อาจารย์พี่ยู]
                                                     คอร์สเรียน สำหรับการเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มีดังนี้

                                                    
                                                                  แบบเรียนสด  [Click]                          แบบเรียนออนไลน์  [Click]              

  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านและน้องๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจ และไว้วางใจในการติวกับสถาบัน Themizlaw