ประวัติ เจ้าของสถาบันกวดวิชา Themizlaw [อาจารย์พี่ยู]
                                                     คอร์สเรียน สำหรับการเตรียมตัวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มีดังนี้

                                                    
                                                                  แบบเรียนสด  [Click]                          แบบเรียนออนไลน์  [Click]              


                                                    
                                                                  แบบเรียนสด  [Click]                          แบบเรียนออนไลน์  [Click]              


                                                     

                                                                  รายละเอียด คอร์ส Portfolio  [Click]

  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน และน้องๆ ทุกคน ที่ให้ความสนใจ และไว้วางใจในการติวสอบตรงกับสถาบัน Themizlaw