ขั้นตอนการสมัครเรียน

                    1. ชำระเงิน (วิธีการชำระเงิน [[[คลิ๊ก]]]
             2. แจ้งการชำระเงิน (วิธีการแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน [[[คลิ๊ก]]])
   
         3. รอรับ E-mail ตอบกลับแจ้งผลการสมัครเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง