คอร์ส Portfolio Guarantee

คอร์สสำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 1 (รอบ Portfolio) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เริ่มเตรียม Portfolio ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางการคัดเลือก ปีล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Themizlaw ที่สอบติด รอบ Portfolioรายชื่อของทางสถาบันเป็นรายชื่อเฉพาะ "รุ่นล่าสุด" รุ่นเดียวเท่านั้น "ไม่มี" รายชื่อของผู้ที่สอบติดรุ่นอื่น
และเป็นรายชื่อเฉพาะที่สอบติดโครงการภาคปรกติเท่านั้น "ไม่มี" รายชื่อของผู้สอบติดศูนย์ลำปางหรือภาคอินเตอร์รวมอยู่ด้วยแต่อย่างใด
แตกต่างจากสถาบันกวดวิชาบางแห่ง ซึ่งจะขึ้นรายชื่อของผู้ที่สอบติด "ทุกรุ่น" และผู้ที่สอบติด "ศูนย์ลำปาง" หรือ "ภาคอินเตอร์" ด้วย เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา "รายชื่อ" ของสถาบันกวดวิชาเหล่านั้น อย่างรอบคอบ         

                                     สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากคอร์สนี้

                                        + ทางสถาบันจัดเตรียม และควบคุมการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ทั้งหมด + 

              **Resume ---> [จัดเตรียม Resume ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ต้องใช้ฉบับภาษาอังกฤษในการสมัครด้วย]
              **Statement of Purpose (SoP) ---> [ตรวจสอบ SoP จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การสมัคร และเป็น SoP ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สอบติด 100%]
              **เอกสารสรุปกิจกรรม ---> [การสมัครรอบ Portfolio ไม่เพียงแต่ต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น แต่ต้องทำเอกสารสรุปกิจกรรมสำหรับใช้ในการสมัครด้วย]
              **คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ---> [การรวบรวมกิจกรรมในการจัดทำ Portfolio ต้องเป็นกิจกรรมที่ "ถูกต้อง" เพราะไม่ใช่ว่า ทุกกิจกรรมจะนำไปใส่ใน Portfolio ได้]
              **จัดรูปแบบของ Portfolio ---> [รูปแบบของ Portfolio ของน้องๆ ทุกคนจะเป็นรูปแบบที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร และอยู่ในเกณฑ์ที่สอบติด 100%]
              **จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมใน Portfolio ---> [การจัดลำดับหรือการจัดเรียงกิจกรรมใน Portfolio จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า น้องแต่ละคนมีอัตลักษณ์พิเศษอะไรบ้าง]
              **รวจสอบเอกสารการสมัคร "ขั้นสุดท้าย" ก่อนการสมัคร เพื่อให้ File เอกสารที่ใช้ในการสมัครของน้อง "ครบถ้วน" และ "ถูกต้อง" 100%
 
        พร้อมติวสอบสัมภาษณ์ให้ด้วยคำถามที่เคยถูกใช้ในการสัมภาษณ์ในปีที่ผ่านๆ มา

คอร์สนี้ รับสมัครน้องๆ ทั่วประเทศ เพราะระบบการจัดการคอร์สเป็นแบบ Online

คอร์ส Portfolio Guarantee ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้ว
กลุ่มที่ 1 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คน

เนื่องจากอาจารย์พี่ยูต้องดูแลน้องๆ เป็น "รายบุคคล" จึงสามารถรับได้จำนวนจำกัด
ปรึกษาคอร์สเรียน และสมัครเรียนได้โดยตรงทาง LINE : @themizlaw (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้า)

เพิ่มเพื่อน